Тегловни контролери

Контролни везни, тегловни дозатори за опаковъчни машини

weight controller

Контролерите от фамилията DWC са от едноканален до четириканални тегловни контролери, които служат за управление на тегловни дозатори. При необходимост от управление на повече канали тегловните контролери DWC могат да се свързват за паралелна работа. За комуникация на тегловните контролери с контролера на опаковъчната машина са необходими само един вход и два изхода на последния. В тегловният контролер са вградени разнообразни ефикасни филтри за отстраняване на паразитни вибрации достигащи до тензодатчиците, както и алгоритми за отчитане на падащия стълб, промени в потока на дозирания материал и произтичащите от това автоматични корекции. Основните им технически характеристики са: