Микропроцесорни терморегулатори

Термоконтролери за опаковъчни машини, пещи, фурни за хляб

thermoregulator

Микропроцесорните терморегулатори са предназначени за прецизно измерване и регулиране на температура. Намират широко приложение при различни видове пещи - за хляб и хлебни изделия, при нанасяне на покрития, при машини за преработка и производство на пластмаси и пластмасови изделия, опаковъчни машини, в биотехнологиите, за лабораторни цели в медицината, фотографията, т.е. навсякъде, където е необходимо поддържане на температура или изменението й по някакъв закон.

Допълнително удобство за потребителя е възможността за параметризация на различни техни функции като: избор на закон за регулиране (три типа плюс автотюнинг), задаване на нечувствителност на изходите по температура или по време, софтуерна компенсация на дължината на проводниците от датчика до терморегулатора и мн. други.

Предлагат се във варианти до 3 независими канала в един корпус и различни конструкции – за фронтално вграждане и за монтаж върху DIN шина.