Специализирани контролери за управление на технологично оборудване

Специализирани контролери

IRS: измерва температурата на ротиращи възли посредством Pt100

Подходящ е за използване при хоризонтални пакетиращи машини.

Диапазон на измерваната температура: 0 — 450° .

Изход – цифров, чрез инфрачервен светодиод.

Приемник – цифров вход на контролер, свързан към инфрачервен фототранзистор (фототранзисторът се предлага в комплект с уреда).

Захранване – 24V/0.2А, чрез четки и токопроводящи пръстени на ротиращия възел.

DAC: инкрементален цифрово-аналогов преобразувател

Изходи: 0 – 10V, един енергонезависим и един енергозависим.

Входове цифрови: един за инкрементиране на аналоговите изходи и един за декрементиране.

FREQ: управление на стъпкови двигатели

Изходи: съобразно драйверният модул на стъпковия двигател.

Входове: Старт / Стоп от фото/индуктивни датчици.

Задаване на скороста чрез бутони.