Програмируеми контролери, терморегулатори, тегловни контролери, специализирани контролери

Програмируеми контролери DPC8A, DPC10, DPC20, DPC40 и DPC40D

Програмируеми контролери DPC8A, DPC10, DPC20, DPC40 и DPC40D - служат за управление на автономни обекти с дискретно действие - агрегатни машини и групи агрегати, автооператори, опаковъчни и дозиращи машини и други подобни, изискващи опростено, надеждно и евтино управляващо устройство. Те предлагат както основния цифров и аналогов интерфейс, така и времезадаващи групи, бързи броячи, цифрови и символни индикатори, бутони, комуникационни канали и т.н. Програмиращата система, реализирана върху стандартен персонален компютър, позволява на потребителя сам да съставя и настройва както off–line, така и on-line технологичната програма, което е основно предимство при изработката на уникални и дребносерийни машини и съоръжения. Възможността за свързване на контролерите в промишлена локална мрежа, както и с интелигентни операторски терминали предлага практически неограничени възможности по отношението на визуализацията и контрола на управлявания обект.

Микропроцесорни терморегулатори

Микропроцесорни терморегулатори - прецизно измерват и регулират температура. Намират широко приложение при различни видове пещи - за хляб и хлебни изделия, при нанасяне на покрития, при машини за преработка и производство на пластмаси и пластмасови изделия, опаковъчни машини, в биотехнологиите, за лабораторни цели в медицината, фотографията, т.е. навсякъде, където е необходимо поддържане на температура или изменението й по някакъв закон. Предлагат се във варианти до 3 независими канала в един корпус.

Специализирани микропроцесорни устройства

Специализирани микропроцесорни устройства – разработени са и се изработват за вграждане в серийно произвеждани машини и съоръжения. Те са съобразени с особеностите на конкретния обект и имат ниска цена. Някои от тях разработени до момента са: терморегулатор програмируем по сериен канал от персонален компютър, брояч на годна и дефектна продукция, цифров предавател на аналогови сигнали от ротиращи датчици, инкрементален аналого-цифров преобразувател, модул за управление на стъпкови двигатели и др.

Серийно произвежданите изделия имат съответните протоколи от изпитания и декларация за съответствие на съществените технически изисквания към продуктите - директиви на ЕС по електромагнитна съвместимост EN 61326+A1+A2:2003, EN 61131-2:2004, EN 61000-4-2+A1+A2:2004, EN 61000-4-4:2001, EN 61000-4-5:2000, EN 61000-4-6+A1:2002.

ДЕЛТА КОНТРОЛ ООД осигурява гаранционно и извън гаранционно обслужване.