Приложение на програмируеми микроконтролери от ДЕЛТА КОНТРОЛ ООД

Делта Контрол ООД - Вашият партньор в автоматизацията

Уредите разработени и произведени в ДЕЛТА КОНТРОЛ ООД намират приложение при управлението на:

Обемни дозатори, Тегловни дозатори, Пакетиращи машини – хоризонтални и вертикални

Специализирани машини за измерване, опаковане и сортиране, Етикетир машини, Поточни линии

Пещи за хляб, Сушилни за различни продукти, Фотолаборатории, Биотехнологични реактори

Изработка по поръчка на клиента на горно ниво върху интелигентен touch – screen терминал (пести входове и изходи на контролерите, предлага много добра визуализация на процеса), както и върху персонален компютър – или емулатор на интелигентен терминал, или мини операторска станция - предлага допълнително протоколиране, архивиране и всякаква друга обработка на получените от контролерите данни.