ДЕЛТА КОНТРОЛ ООД - Вашият партньор в автоматизацията

ДЕЛТА КОНТРОЛ ООД

ДЕЛТА КОНТРОЛ ООД е специализирана фирма за разработка и производство на средства за промишлена автоматизация. Тя е основана през 1992г. под името ИЗОМАТИК КОНТРОЛ, а съдружниците и сътрудниците й са с над 25 годишен опит в областа на управляващите устройства за технологични обекти. Основна насока в дейността е разработката и производството на програмируеми контролери, терморегулатори и други специализирани информационно - управляващи устройства с ограничен брой входно-изходни точки. Дългогодишната дейност на сътрудниците й в областта на промишленото управление, както и високата им квалификация, обуславя функционалността, надеждността и достъпната цена на изделията, които ДЕЛТА КОНТРОЛ ООД предлага.

Серийно произвежданите изделия имат съответните протоколи от изпитания и декларация за съответствие на съществените технически изисквания към продуктите - директиви на ЕС по електромагнитна съвместимост EN 61326+A1+A2:2003, EN 61131-2:2004, EN 61000-4-2+A1+A2:2004, EN 61000-4-4:2001, EN 61000-4-5:2000, EN 61000-4-6+A1:2002.

ДЕЛТА КОНТРОЛ ООД осигурява гаранционно и извън гаранционно обслужване на своите уреди и системи.

controller programmablecontroller weight controller