Програмируеми контролери за управление на автономни обекти с дискретно действие

Програмируем контролер DPC8А

Програмируемият контролер DPC8А служи за управление на малки автономни обекти, изискващи както дискретен, така и аналогов интерфейс. Със своите разнообразни като типове и бързодействие входове, клавиатура, индикация и енергонезависима памет, с възможността си да реализира логически операции, таймери, броячи и основни аритметични действия той е идеално средство за автоматизация на малки обекти. Програмиращата система, реализирана върху стандартен персонален компютър, позволява на потребителя сам да съставя и настройва "off - line" и "on-line" технологичната програма. DPC8А притежава следните основни технически характеристики: