Програмируеми контролери за управление на автономни обекти с дискретно действие

Програмируем контролер DPC40

programmablecontroller

Програмируемият контролер DPC40 служи за управление на автономни обекти с дискретно действие, изискващи опростено, надеждно и евтино управляващо устройство. Със своите четиридесет вход/изхода, клавиатура, индикация и енергонезависима памет, с възможността си да реализира логически операции, таймери, броячи и основни аритметични действия той е идеално средство за автоматизация на малки обекти. Програмиращата система, реализирана върху стандартен персонален компютър, позволява на потребителя сам да съставя и настройва "off - line" и "on-line" технологичната програма. DPC40 притежава следните основни технически характеристики: