Програмируеми контролери за управление на автономни обекти с дискретно действие

Програмируем контролер DPC10

microcontroller

Програмируемият контролер DPC10 служи за управление на автономни обекти с дискретно действие, изискващи опростено, надеждно и евтино управляващо устройство. Със своите десет вход/изхода, клавиатура, индикация и енергонезависима памет, с възможността си да реализира логически операции, таймери, броячи и основни аритметични действия той е идеално средство за автоматизация на малки обекти. Програмиращата система, реализирана върху стандартен персонален компютър, позволява на потребителя сам да съставя и настройва "off - line" и "on-line" технологичната програма. DPC10 притежава следните основни технически характеристики: